CHILK

La Dolce Vita

Sách

1 Comment

Author: chilk2411

La dolce vita ^^

One thought on “Sách

  1. Ôi! Thật ngạc nhiên quá! Vì tủ sách có nhiều quyển bị trung lặp 🙂
    Hoàng tử bé nhỏ nửa kìa :-X Cuốn này chị đọc từ lâu lắm rồi, nhưng không phải bằng tiếng việt. Lúc nào phải đọc bằng tiếng việt xem thế nào 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s