CHILK

La Dolce Vita

Sad angle – Igor Krutoi Pechalniy

Leave a comment

Một người bạn đã tặng link clip ấy cho tôi, tôi xem và lại chia sẻ với bao người bạn khác. Có khi nào bạn tạm quên đi mọi bộn bề, hối hả để chầm chậm ngắm nhìn và lắng nghe những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống …
SAD ANGLE  <<=click to enjoyAuthor: chilk2411

La dolce vita ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s