CHILK

La Dolce Vita

Một buổi sáng mùa đông lộn xộn …

1 Comment

Flickr sáng nay có một khung hình mới … khác hẳn với mọi ngày ^^

Kèm theo một câu chuyện ảnh cũng tương đối lộn xộn …

{ …..Sau một cuộc tranh luận chưa có người hòa giải, Hắn đèo Nó đi lòng vòng sáng sớm trong lặng thinh … ai lái xe cứ lái, ai chụp hình cứ chụp.

Bàn tay Nó mọi ngày thò vào trong túi áo ấm của Hắn nhưng hôm nay … ứ thèm.
Vẫn cái máy du lịch con con và những khung hình lộn xộn. Kệ! Nó thích thế!
Cuối cùng thì:
“Thế ăn phở hay xôi đây?”
“Tất nhiên là phở rồi ạ!”
và … hờ hờ … Nó thắng ^^ ……}

Author: chilk2411

La dolce vita ^^

One thought on “Một buổi sáng mùa đông lộn xộn …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s