CHILK

La Dolce Vita

Đặt hàng … chuyến vi hành Bát Tràng …

3 Comments

Bắc chước một bác nào đó … a lô trước mấy câu. Thật ra chỉ là lý do để up ảnh rồi lấy link share vào diễn đàn (admin rởm bên đó chặn flickr nên khổ thế … chắc do ghen ăn tức ở)

Hôm nay đi Bát Tràng với bạn thích lắm. Cắm Kit 18-55 chụp tẹt tèn ten … và có vài tấm hơi ưng ưng. Thấy bảo chải kem đánh răng thì ảo đừng hỏi. Nhưng mà mình thích ảnh nguyên xi  nên cứ thô vậy thôi. Up ảnh đã … rồi viết sau…

 

Author: chilk2411

La dolce vita ^^

3 thoughts on “Đặt hàng … chuyến vi hành Bát Tràng …

  1. Tấm số 2 đẹp quá. Viết nhanh di CHILK ơi. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s