CHILK

La Dolce Vita

2 thoughts on “Lai Xá, ngày 20 tháng Tư âm lịch …

  1. Khong thay cu nao o lang` cam` may’ anh nhi? 😀

    • Các cụ bảo em là ngày này đi ăn giỗ, không có gì để sáng tác cả. Em hóng chuyện thì thấy các cụ toàn ôn nghèo kể khổ cái thời đi học việc ở làng thôi. Không ai cầm máy trừ một cụ chụp … lưu niệm cho các cụ anh ạ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s