CHILK

La Dolce Vita

4 thoughts on “Hoa Loa Kèn tháng Tư :)

  1. Tuyệt. Mùa không ngắn ngủi. 🙂

  2. Mình thấy bạn làm clip này rất hay. Ảnh bạn chụp cũng đẹp nữa 🙂 Cố gắng lên bạn nhé 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s